Пелети

Тивис

Тивис ООД произвежда пелети, които се получават от изсушени и пресовани под голямо налягане дървени стърготини и талаш, остатък от преработването на масивна дървесина – предимно акация и иглолистни видове.

Пелетите са с цилиндрична форма и с размери: 6 mm в диаметър и до 30 mm дължина. Продуктът се получава вследствие на термичното пресоване на биомасата, като частиците се слепват една за друга с помощта на биополимера лигнин (естествено лепило, което се съдържа в дървесината) без допълнителни слепващи добавки. Пелетите са все по-често изпозлвани за отопление заради високия коефициент на полезно действие (КПД) на отоплителните системи работещи с тях – от 85 % до 95 % (за сравнение КПД на камините на дърва е 70 %). Освен това поради качествата си, пелетите изгарят почти напълно, а при изгарянето им се получава минимално количество пепел (под 1 %), която представлява много качествена тор с високо съдържание на фосфор и калий.

Съдържанието на влага е в 8 % –12% , калоричност от 4800 – 5100 ккал/кг. Предлаганите пелети са висококачествени и с доказан ефект. Изпитани са в международно призната, акредитирана лаборатория и са сертифицирани по стандарт. Това е доказателство за висока калоричност, ниско пепелно съдържание и безпроблемно използване от отоплителните системи на пелети.