Аграрно стопанство и лозарство

Тивис

В областта на аграрното стопанство и лозарство Тивис предлага дървени колове от акация, гледичия, дъб и др., с дължина от 0,5 м до 3,0 м и всякакъв тип сечение. Нашата гама включва бичени триъгълни и квадратни колове, както и цепени триъгълни колове и цели стъбла.

Имате лозя или сте зеленчукопроизводител? Защо е важно коловете на растенията да са дървени?

Дървените колове са екологично решение за вашите лозя, зеленчукови или овощни градини, гарантиращо качество и издръжливост.

Бетонните колове, предлагани като алтернатива на дървените, съдържат поддържащи арматурни железа. С течение на времето желязото ръждясва и железните йони попадат в почвата, нарушавайки оптималното ѝ pH. Отлагането на частици бетон и ръжда в почвата води до нейното замърсяване, което, от своя страна, разбира се, оказва влияние и върху развитието на растенията. Бетонните колове не само замърсяват почвата и насажденията, но нарушават и техния естествен микроклимат, отдавайки през нощта поетото и задържано през деня голямо количество топлина. Всички тези процеси довеждат до болести по растенията и влияят на техните вкусови качества.

Изцяло природен продукт, дървените колове са напълно безвредни. За разлика от бетонните, дървените колове се вписват отлично в околната среда, не замърсяват почвата, не нарушават вкуса и качеството на продукцията.

За производството им се използва предимно акациева дървесина, отличаваща се със здравина и устойчивост на климатичните промени. При отглеждането на зеленчуци се използват и дъбови колове.

Тивис ООД предлага дървени колове с отлично качество, гаранция за екологичност и издръжливост във времето.